Quyết tâm hoàn thành tiến độ GPMB khu đô thị Yên Lạc- Dragon City

Đối với các hộ chấp nhận tiền hỗ trợ, BT bàn giao mặt bằng đúng tiến độ trong vòng 20 từ ngày nhận được thông báo thu hồi của cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ được nhận 150.714.000 đồng/sào (trong đó có 43.200.000 thưởng GPMB nhanh theo quy định); từ ngày thứ 21 trở đi […]

Vĩnh Phúc giải phóng xong mặt bằng cho Dự án Yên Lạc Dragon City

Sáng 17/5, UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đợt 2 để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện Dự án KĐT Yên Lạc Dragon City. Dự án KĐT Yên Lạc – Dragon City thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều […]