Sáng 21/12, lực lượng chức năng huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã tiến hành cưỡng chế quyết định thu hồi đất của 18 hộ gia đình, với diện tích 9.400m2 để thực hiện dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City tại thị trấn Yên Lạc.

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Cưỡng chế thu hồi đất đợt 1 thực hiện dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City
Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng… Về thủ tục hồ sơ để thực hiện dự án Khu đô thị Yên Lạc – Dragon City đã bảo đảm theo quy định pháp luật.

Dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City được triển khai từ năm 2018 tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đô thị Dragon City. Tổng diện tích 14,6ha của 289 hộ. Đến nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lạc đã phối hợp với chủ đầu tư, UBND thị trấn Yên Lạc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp của 225 hộ là 11,5ha, còn lại 64 hộ chưa nhận tiền bàn giao mặt bằng với diện tích 3,1ha.

Để dự án Khu đô thị Yên Lạc Dragon City sớm hoàn thành theo kế hoạch, UBND huyện Yên Lạc đã quyết định tiến hành cưỡng chế quyết định thu hồi đất đợt 1 với 22 hộ gia đình không nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao đất. Qua quá trình vận động tuyên truyền đã có 4/22 hộ nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Với sự phối hợp của các lực lượng chức năng, quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật. Đối với số tiền các hộ không nhận sẽ được gửi vào Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc theo quy định.

Trong thời gian tới, các đơn vị của huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.

Bích Huệ – baoxaydung.com.vn